logo

Welkom

De Boerderijenstichting Zuid-Holland stelt zich sinds 1991 ten doel het behoud van de karakteristieke verschijningsvormen van de boerderijen in Zuid-Holland, hun bijgebouwen en hun erven te bevorderen. Zij doet dat ruim vijftien jaar. Daartoe organiseert ze regelmatig excursies, lezingen en werkt de stichting mee aan publicaties waarin de boerderij centraal staat. Vanwege het Jaar van de Boerderij 2003 is het besef gekomen dat de boerderij én haar bewoners het verdienen om blijvend aandacht te krijgen van publiek en politiek. Eén van de mogelijkheden daartoe is het – letterlijk én figuurlijk – de schijnwerpers op de boerderijen te plaatsen. De Boerderijenstichting Zuid-Holland organiseert sindsdien in het winterseizoen verlichte boerderijenroutes. Streeksgewijs staan dan boerderijen in de hele provincie in het licht. Via de website www.verlichteboerderijen.nl is informatie over nieuwe en vorige routes te vinden.

Jaar van de Boerderij

Het Jaar van de Boerderij 2013 eindigt op 30 januari 2014 in het Groningse Niehove. Er is die dag een excursie door het Groninger land, presentaties over de Groningse boerderij, de bekendmaking van de verkiezing van dé boerderij van 2013 en de presentatie van het boek over Herbestemming, het centrale thema van het Jaar van de Boerderij. Het tweede Jaar van de Boerderij is nodig omdat er nog steeds grote zorg is over de achteruitgang van het historische erfgoed. Teveel boerderijen verdwijnen, terwijl ze zo'n belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het landschap en de regionale identiteit van het landelijk gebied. Op Goeree-Overflakkee heeft Kees van Rixoort van Eilanden-Nieuws in samenwerking met Sociëteit Rethorica een aantal boerderijen en hun bewoners voor het voetlicht gebracht. Via deze link zijn de artikelen te vinden.
Vanaf 2003 is het erfgoedbeleid en het beleid voor het landelijk gebied sterk veranderd. De huidige financiële en economische crisis vraagt om nieuwe oplossingen en biedt nieuwe mogelijkheden. Natuur en monumenten worden anders beleefd en identiteit heeft een heel andere lading gekregen. Agrarisch erfgoed heeft met dergelijke ontwikkelingen te maken. Verspreid over het land en over het jaar organiseren de boerderijstichtingen en Agrarisch Erfgoed Nederland overal in Nederland activiteiten met boerderijen in de hoofdrol.   Home
   Nieuws
   Verlichte
   boerderijenroutes
   Jaar van de
   Boerderij 2013
   Agrarisch Erfgoed
   Nederland
   Agriwiki
   MoMo
    Publicaties
   Contact & Links