logo

MoMo, Modernisering Monumentenwet

Boerderijstichtingen van Nederland
Op 10 oktober 2009 was de tweede landelijke bijeenkomst van (bijna) alle boerderijenstichtingen. Hierin is de voortgang van de nieuwe Moderne Monumentenwet besproken.

Op 16 mei 2009 kwamen zij ook bijeen. Het werd een inspirerende dag. Aanleiding was de nieuwe Moderne Monumentenwet, de MoMo. Stichting Boerderij en Erf heeft het voortouw genomen om namens alle boerderijstichtingen van Nederland een aanvulling te geven op dit voorontwerp, om het belang van agrarisch erfgoed te onderstrepen. Klik hier voor het commentaar van de boerderijenstichtingen op de wet MoMo.


   Home
   Nieuws
   Verlichte
   boerderijenroutes
   Jaar van de
   Boerderij 2013
   Agrarisch Erfgoed
   Nederland
   Agriwiki
   MoMo
    Publicaties
   Contact & Links