logo

Agarisch Erfgoed Nederland


Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) is in 2010 opgericht om het agrarische erfgoed dat Nederland rijk is, te beschermen, te behouden en te blijven gebruiken. AEN is een overkoepelende stichting voor alle regionale organisaties die overal in Nederland en over heel Nederland zich inzetten voor behoud-door-ontwikkeling van agrarisch erfgoed. De eigen website www.agrarischerfgoed.nl dient voorlopig als spreekbuis voor deze stichting.

Nationaal Programma Herbestemming

Om de aandacht voor herbestemming vorm te geven heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in hetzelfde jaar het Nationaal Programma Herbestemming in het leven geroepen. Een groot aantal organisaties met hart voor herbestemming werkt aan een gezamenlijke agenda van activiteiten om herbestemming te stimuleren: de Nationale Agenda Herbestemming.   Home
   Nieuws
   Verlichte
   boerderijenroutes
   Jaar van de
   Boerderij 2013
   Agrarisch Erfgoed
   Nederland
   Agriwiki
   MoMo
   Publicaties
   Contact & Links