logo

Agriwiki

Vanaf medio juli 2012 is de Agriwiki openbaar en benaderbaar via www.agriwiki.nl. Liefhebbers van historische boerderijen en erven kunnen gebruik maken van de door de makers verzamelde kennis. Het is een flinke verzameling van wetenswaardigheden die zich uitstrekt over onderwerpen als boerderijtypologie, bouwhistorie, restauratietechniek, wet- en regelgeving, etc. Belangrijk is ook dat u uw eigen kennis, feiten, verhalen en foto's kunt toevoegen. Het met de welbekende Wikipedia te vergelijken kennissysteem voorziet in die mogelijkheid. Het biedt tevens een platform om uw kennis te delen en te vergelijken met die van anderen. Het ultieme doel is om zo veel mogelijk informatie over agrarisch erfgoed bijeen te brengen. De Agriwiki bevat een duidelijke handleiding voor het gebruik. Bovendien zal er op de achtergrond een redacteur beschikbaar zijn die kan meekijken en eventuele problemen oplossen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ewoud van Arkel.   Home
   Nieuws
   Verlichte
   boerderijenroutes
   Jaar van de
   Boerderij 2013
   Agrarisch Erfgoed
   Nederland
   Agriwiki
   MoMo
    Publicaties
   Contact & Links